Mercedes-Benz FleetEdition

Vad är en Miljöbil?

En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas, eller andra förnybara drivmedel. En miljöbil kan även vara en väldigt bensin- eller dieselsnål bil.

Definitioner av miljöbilar.

  • Den mest spridda och använda är den nationella miljöbilsdefinitionen som används som grund för befrielse från fordonsskatt
  • Skatteverket har en annan definition för att reglera förmånsvärdet på tjänstebilar
  • Ytterligare en definition finns för supermiljöbilar

Definition som används som grund för befrielse från fordonsskatt.

Transportstyrelsens miljödefinierade fordon befrias från fordonsskatt upp till 5 år och följer bilen.
Uträkningen ser ut som följer:

  • Bilens tjänstevikt minus 1372. 
  • Multiplicera med 0.0457.
  • Lägg sedan till 95 för ett bensin- eller dieseldrivet fordon.
  • Om fordonet kan drivas med biodrivmedel, lägger du till 150.

Formeln ser ut såhär:
95 eller 150 + 0,0457 * (tjänstevikt i kilo – 1372)
Är tillverkarens siffra för CO2 utsläppet under detta, är det en miljöbil.


Definition för Supermiljöbilar.

En Supermiljöbil är en personbil som uppfyller EU:s senaste avgas-krav, EURO5 och EURO6 och som dessutom inte släpper ut mer än 50g CO2 per kilometer vid blandad körning. Bilen måste vara typ-godkänd i Sverige och tagen i trafik första gången tidigast 1 jan 2012

Exempel på Supermiljöbilar från Mercedes-Benz

  • C350e Sedan SE-Edition
  • C350e Kombi SE-Edition
  • E350e Sedan SE-Edition

Förändringar i utrustning kan påverka Co2 utläppet och därmed förmånen till supermiljöbilspremie.

Supermiljöbilspremie

Den som köper en supermiljöbil, får en supermiljöbilspremie. Från 2016 är premien 40.000 kr för rena elbilar med 0g C02 utsläpp och 20.000 kr för laddhybrider med C02 utsläpp på 1-50g/km. För juridisk person som köper en ren elbil, uppgår supermiljöbilspremien till ett belopp motsvarande 35% av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil – dock högst 40.000 kr. För juridisk person som köper en laddhybrid, uppgår supermiljöbilspremien till ett belopp motsvarande 17.5% av prisskillnaden mellan nypriset och närmast jämförbara bil – dock högst 20.000 kr.


Skatteverkets definition av miljöbilar.

Skatteverkets definition av miljöbilar för nedsättning av förmånsvärdet på tjänstebilar.

Om du har en miljöklassad bil som förmånsbeskattad tjänstebil, får du sänkt förmånsvärde. Detta innebär att du betalar lägre skatt för förmånen att din arbetsgivare betalar bilen åt dig. Diesel- och bensinbilar kan inte få nedsatt förmånsvärde.

Förmånsvärdet för etanol- och hybridbilar sänks till det som gäller för motsvarande konventionella bilar. För etanolbilar är denna sänkning vanligtvis marginell eftersom etanolbilar knappt är dyrare än motsvarande konventionella bilar. För hybridbilar kan den däremot ge märkbar rabatt. Hybridbilar i detta fallet avser bilar som inte kan laddas från elnätet utan enbart laddas under färd.

För el- och laddhybrider samt gasbilar, sänks förmånsvärdet först till det för motsvarande konventionella bil och sedan ytterligare 40% eller max 10.000 kr. Den som väljer en el- eller laddhybrid kan få en riktigt rejäl rabatt på förmånsvärdet jämfört med om man valt en annan bil för samma pris.


C-Klass Coupé Skapa drömbilen
C-Klass Kombi Skapa drömbilen
C-Klass Sedan Skapa drömbilen
CLA Coupé Skapa drömbilen
CLA Shooting Brake Skapa drömbilen
E-Klass All-Terrain Skapa drömbilen
E-Klass Kombi Skapa drömbilen
E-Klass Sedan Skapa drömbilen
GLC Coupé Skapa drömbilen
GLE Coupé Skapa drömbilen

Jag tillåter att de uppgifter jag lämnar vid detta kontakttillfälle sparas och används av Daimler AG, Mercedes-Benz Sverige och lokala försäljare inom Mercedes-Benz försäljningsorganisation för att ge mig information och erbjudanden om produkter, tjänster och andra aktiviteter inom Daimler Group.