Mercedes-Benz FleetEdition

Tjänstebilar.

Kostnaden för en tjänstebil bestäms av förmånsvärdet, vilken skattesats (marginalskatt) du har och hur många mil du kör i tjänsten samt antal privatmil per år.

Så här räknar du ut ditt förmånsvärde för din tjänstebil.

Förmånsvärdet består av fyra delar som läggs ihop för att få fram det årliga förmånsvärdet:

  • 31.7% av prisbasbeloppet. För 2017 är beloppet 44 800 kr.
  • 75% * 0,5% = 0,375% multiplicerat med bilens pris enligt SKVs nybilsprislista inklusive extrautrustning*
  • 9% av bilens pris enligt SKVs nybilsprislista upp till 7.5 prisbasbelopp. 
  • 20% av den del av bilens pris (enligt SKV) som överstiger 7.5 basbelopp.

Vid beräkning av förmånsvärdet inkluderas all extrautrustning, både fabriksmonterad och lokalt monterad, d v s den utrustning som Mercedes-Benz inte uppger i sin specifikation till Skatteverket. I totalpriset på utrustningen får hänsyn tas till rabatt, om rabatten ligger på en rimlig nivå. Tillsammans med SKVs nybilspris får du därefter totalpriset som är grunden för beräkningen av det aktuella förmånsvärdet för just din Mercedes-Benz. Den faktiska månadskostnaden för din tjänstebil får du efter att ha delat förmånsvärdet med 12 och därefter multiplicerat med din marginalskatt.

*På grund av det låga ränteläget där statslåneräntan tom haft negativa noteringar, är det nya för 2017, att räntedelen för förmånsvärdet inte skall beräknas på en ränteparameter som är lägre än 0.5%:
Räntedelen är då bilens pris multiplicerat med 0.375% (75% av 0.5%)

 

Avdrag om du kör mycket i tjänsten.

Om du kör mer än 3 000 mil per år i tjänsten får din arbetsgivare reducera ditt förmånsvärde med 25%, d v s du betalar endast 75% av ditt ursprungliga förmånsvärde. Om arbetsgivaren inte väljer att göra reduktionen direkt kan du göra det i efterhand i din självdeklaration.

Så här gör du med drivmedelskostnaden.

Det finns två sätt för arbetsgivaren att hantera kostnaden för drivmedel. Antingen får du ersättning för dina tjänsteresor (huvudregeln) eller så betalar arbetsgivaren allt drivmedel och kostnaden för dina privata mil hanteras som en löneförmån (komplementregeln).

Enligt huvudregeln betalar du allt bränsle privat och arbetsgivaren ersätter, oftast via en reseräkning, varje tjänstemil med en skattefri ersättning. Beloppet varierar beroende av bränslesort och man tar ingen hänsyn till den faktiska förbrukningen:

  • Diesel 6,50 kr/mil 
  • Bensin och övriga drivmedel 9,50 kr/mil

Avdrag i deklarationen för din tjänstebil.

Du har möjlighet att i deklarationen dra av dina resor till och från arbetet om du gör en tidsvinst på minst 2 timmar tur och retur samt att avståndet är minst 5 km enkel resa. För en tjänstebilförare som kör dieselbil, måste avståndet mellan bostaden och arbetsstället vara minst 38 km och för övriga tjänstebilsförare, 26 km. Detta beräknat på 220 pendlingsdagar per kalenderår.

Om du kör minst 160 dagar per år i tjänsten och kör minimum 300 mil, får du göra avdrag för alla de dagar du använt bilen för resor mellan hemmet och arbetet, oavsett om mil eller tidsvinst inte uppfylls. Detta gäller bara det belopp som överstiger grundavdraget.

 

Begrepp som är bra att ha koll på när det gäller tjänstebil/leasingbil.

Tjänstebil

Ordet tjänstebil används ofta – egentligen felaktigt – för leasingbilar eller förmånsbilar. Men definitionsmässigt är tjänstebil en bil som ägs eller leasas av företag, och som endast används för körning under tjänstetid. Tänk polisbil, ambulans etc.

Personalbil och förmånsbil

Personalbil är den perfekta lösningen för både företaget och den anställde. Det är en kostnadsneutral personalförmån som den anställde finansierar genom ett bruttolöneavdrag. FleetEdition-bilen klassas skattemässigt som en förmånsbil och beskattas därefter. Om en arbetsgivare låter en anställd använda en tjänstebil privat, så kallas bilen för förmånsbil. Användandet av den är en löneförmån vilken måste beskattas.

Leasingbil

Leasingbil är en bil som ägs eller leasas av ett företag, men som en anställd får använda utanför tjänstetid, dvs för privat bruk. En leasingbil är kort sagt en löneförmån vilket i sin tur innebär att den anställde normalt sett betalar inkomstskatt för att få använda bilen.

Restvärde

Det är det belopp som ett leasingavtal ska lösas med när bindningstiden upphör. Beloppet, dvs restvärdet, bestäms i samråd med leasinggivaren. När det gäller finansiell leasing har leasingtagaren rätt till ett eventuellt övervärde men är också skyldig att reglera ett undervärde om bilen säljs. Restvärde är alltså något helt annat än marknadsvärde.

Garanterat restvärde innebär att leasinggivaren förbinder sig att köpa bilen vid avtalstidens slut till ett i förväg överenskommet pris, oftast angivet i procent av bilens bruttopris.

Miljöklassad bil

Den som leasar ett fordon som har gas-, el- eller laddhybriddrift får för närvarande en reduktion av förmånsvärdet. Det är bilens koldioxidutsläpp i förhållande till tjänstevikten som avgör om den klassas som miljöbil eller inte. Det innebär att en tung bil kan ha högre utsläpp än en lätt men ändå klassas som miljöbil.

 

Skattebefrielse

Miljöklassade bilar är befriade från vägtrafikskatt i fem år. Det innebär i de allra flesta fall att bilen är skattebefriad under hela leasingperioden.


C-Klass Coupé Skapa drömbilen
C-Klass Kombi Skapa drömbilen
C-Klass Sedan Skapa drömbilen
CLA Coupé Skapa drömbilen
CLA Shooting Brake Skapa drömbilen
E-Klass All-Terrain Skapa drömbilen
E-Klass Kombi Skapa drömbilen
E-Klass Sedan Skapa drömbilen
GLC Coupé Skapa drömbilen
GLE Coupé Skapa drömbilen

Jag tillåter att de uppgifter jag lämnar vid detta kontakttillfälle sparas och används av Daimler AG, Mercedes-Benz Sverige och lokala försäljare inom Mercedes-Benz försäljningsorganisation för att ge mig information och erbjudanden om produkter, tjänster och andra aktiviteter inom Daimler Group.